#ffffff

 

#ffffff

 Software-defined networking

​Podobně jako většina organizací hledáte nejúspornější a nejúčinnější způsoby, jak zajistit, aby vaše podnikání drželo krok s rychlým vývojem v oblasti ICT. Základen všeho je vaše síť. Softwarově definované sítě (SDN) představují nejmodernější přístup k architektuře sítí a jsou významným krokem kupředu, který s sebou přináší výrazné změny ve způsobu výstavby a provozu sítí... a ve svém důsledku v celém odvětví počítačových sítí. 

Ohledně SDN stále panuje mnoho nejasností. Jak můžete této nové technologii porozumět a využít ji ve svém podnikání?

Přehled

 

Pokud je SDN stále málo chápaným pojmem, je to proto, že dopady využití firemní sítě nelze vystihnout bez důkladného porozumění dané technologie.

Díky SDN jsou sítě inteligentnější, lépe programovatelné a automatizované. Tyto změny nastaly v důsledku obměn na úrovni síťových zařízení. 

Díky SDN, což je inteligentní, programovatelná část každého zařízení, se softwarem, který určuje, jak zařízení ovládá a směřuje data, se toto zařízení odděluje od stroje posílajícího pakety, a centralizuje se. SDN proto využívá síťová „hluchá" zařízení, která se konfigurují pomocí centrálního, softwarově založeného ovladače. Proto výraz „softwarově definovaný": síť již není konfigurována ručně nastavováním jednotlivých zařízení, ale je ovládána softwarově.

 

 

Výhody
2

 SDN nabízí jednodušší a lepší způsob řízení sítě. To může vašemu podnikání přinést následující výhody:

 • úspora nákladů díky účinnějšímu provozu a poskytování síťových služeb
 • nižší capex díky většímu využití a pružnému odstupňování síťových služeb
 • snazší a levnější implementaci a management
 • větší automatizaci díky externím aplikacím zajišťujícím programové rozhraní se sítí
 • lepší schopnost vyrovnat se s rychlostí, zvláště pak s virtualizací, konvergencí a cloudem
 • lepší schopnost rychle reagovat na dynamickou povahu moderních aplikací a požadavků vyplývajících z obchodní činnosti
Co nabízíme
2

 

Přechod na SDN může být náročný a složitý. Existuje mnoho zásadních požadavků, mezi něž patří:

 • změna struktury prodejců
 •  typ SDN, který je třeba zavést
 •  rychlost přijetí modelu
 •  proces síťové automatizace
 •  určení co nejlepšího startovního bodu 

Společnost Dimension Data vám pomůže na této cestě udělat první kroky, a proto vyvinula cílený program konzultací zajišťují spuštění pro:

 • získání informací o SDN a jeho technických parametrech
 •  pochopení dopadu SDN na vaše operace ICT
 •  informace k tomu, kde s SDN začít 

Model softwarově definovaného vývoje sítě  je praktickým nástrojem k odstranění určitých zmatků spojených s SDN, který vám pomůže lépe pochopit, jak můžete využít k dosažení vašich budoucích cílů. 

Model je strukturován jako strategický proces s konzultačním a specializovaným workshopem. Workshop zahrnuje vzdělávací prvek k zajištění základních znalostí SDN, přičemž poté se přejde ke kontrole dopadů SDN z hlediska čtyř klíčových hledisek:

 • Infrastruktura ICT
 •  Operace ICT
 •  Organizace ICT
 •  přizpůsobení obchodním potřebám 

Zavedení SDN zahrnuje identifikaci vašeho stavu SDN tak, jak je, a požadovaného stavu SDN, k němuž chcete dospět. Díky tomu můžeme vytvořit mapu doporučených činností souvisejících s modelem SDN. Díky těmto krokům se vytvoří konkrétní plán zavedení SDN v celé firmě.

Díky poznatkům získaným prostřednictvím našeho modelu vývoje softwarově definované sítě získáte vynikající výchozí pozici na cestě k přijetí SDN v podobě strukturovaného a koherentního modelu.

 

 

 

Proč spolupracovat s firmou Dimension Data?
2

 Nabízíme:

 • jedinečnou kombinaci znalostí, schopností a zkušeností, díky nimž se odlišujeme od jiných poskytovatelů služeb ICT
 • máme 30 let zkušeností v oblasti integrace systémů
 • máme vytříbené servisní zkušenosti
 • technická odbornost – netýká se pouze sítí, ale také dalších oblastí, jako jsou datová střediska, zabezpečení, výpočetní řešení pro koncové uživatele a služby ICT 
 • naši poradci mají v průměru 10 let zkušeností v oboru infrastruktury ICT a v konzultační činnosti, když zákazníkům pomáhají určit nejvhodnější strategii SDN právě pro jejich organizaci 
2
#ffffff
#475666