#ffffff

 Van CaaS naar IaaS

Vanaf mei 2015 gebruikt Dimension Data nieuwe terminologie in verband met haar cloudservices. We gebruiken nu de term ‘Infrastructure as a Service’ (IaaS) in plaats van de term ‘Compute as a Service’ (CaaS). Alle verwijzingen naar ‘Compute as a Service’ en ‘CaaS’ in bestaande documentatie moeten nu gelezen worden als verwijzingen naar ‘Infrastructure as a Service’ en ‘IaaS’. En op dezelfde manier: daar waar we nu de term ‘Infrastructure as a Service’ en ‘IaaS’ gebruiken, refereren we naar de services waarvoor we voorheen de term ‘Compute as a Service’ en ‘CaaS’ gebruikten. De terminologiewijziging heeft geen invloed op de aard van onze dienstverlening, of op uw rechten en plichten naar aanleiding van de met ons gesloten overeenkomsten. Als u bijvoorbeeld nu de ‘Publieke CaaS’ service bij ons koopt, zijn deze voorwaarden van toepassing op uw gebruik.

 

2

 Servicevoorwaarden Dimension Data Cloud